تلفن
021-88887712
021-22003475
021-77127291
ادرس دفتر مرکزی
تهران میدان ونک -ساختمان مرکزی قالیشویی سئول
کارخانه 
احمد اباد مستوفی -شهرک صنعتی -سوله های قالیشویی سئول