رفوگری

رفوی فرش

تخفیف 15 درصدی برای سفارش انلاین ثبت سفارش انلاین رفو گری رفو گری چیست؟ ترمیم و بهسازی قسمت های فرسوده، سوخته، پاره شده، بید زدگی فرش را رفوگری می گویند.انجام فرایند رفوگری می تواند بسیار مهم و کاربردی باشد.زمانی که فرش با یک سانحه آسیب ببیند میتوانید از خدمات رفوگری استفاده کنید.برای مثال پاره شده […]